A happy day?

Chúc mừng bản thân thêm 1 tuổi, sắp phải bước vào sương gió của đời, chỉ mong trong lúc đó có thể tìm được 1 tri kỷ cùng ta đi qua quãng đường này….